Kardiovaskulaarsed haigused

Kardiovaskulaarseid ravimiuuringuid on läbi viidud 10. Nendes on osalenud 140 inimest. Nendest 3 on olnud II faasi uuringut, 6 III faasi uuringut ja 1 IV faasi uuring.

Osteoartriidi uuringud

Osteoartriidi/artroosi lõppenud ravimiuuringuid on olnud 9. Osalenud 221 inimest. Nendest II faasi uuringuid 2 ja III faasi uuringuid 8.

Reumatoloogilised haigused

Reumatoloogilisi ravimi katsetusi on olnud 15. Osalenud 64 inimest. II faasi uuringuid 7, III faasi uuringuid 8.

Osteoporoosi uuringud

Osteoporoosi ravimiuuringuid on olnud 18. Uuringutes osalenud 1800 inimest. Nendest  5 on olnud II faasi uuringud, 13 III faasi uuringut.