3. faasi randomiseeritud topelt-pime mitmekeskuseline kliiniline uuring hindamaks MF59 adjuvandiga neljavalentse inaktiveeritud gripivaktsiini ohutust ja immunogeensust võrreldes registreeritud neljavalentse gripivaktsiiniga 50-64 aastastel täiskasvanutel.