fbpx

Mis on kolesterool?

Mis on kolesterool?

Kolesterool on lipiid, mis on oluline aine organismi tervisele, kuid samal ajal võib selle liig organismile kahjulik olla. See rasvataoline aine on looduslikult organismi toodetud ning leidub ka paljudes toitudes, eriti loomset päritolu toidus. Kolesterool on oluline keha funktsioneerimiseks, kuna see aitab moodustada rakumembraane, toodab sapphappeid seedimiseks ning on ka paljude hormoonide eelaine.

Kolesterool transporditakse veres lipoproteiinide abil, mis on valkude ja rasvade segud. On kahte tüüpi lipoproteiine – madala tihedusega lipoproteiinid (LDL) ja kõrge tihedusega lipoproteiinid (HDL). LDL on tuntud kui “halb kolesterool”, kuna kõrge tase selles võib suurendada südame-veresoonkonna haiguste riski, samal ajal kui HDL on tuntud kui “hea kolesterool”, kuna see võib aidata kaitsta südant.

Kolesterooli tase organismis sõltub paljudest teguritest, sealhulgas geneetikast, vanusest, soost, eluviisist ja toitumisest. Kõrge kolesterooli tase veres võib olla terviserisk, kuna see võib viia ateroskleroosi tekkeni – seisundini, kus veresoonte seinad paksenevad ja kõvastuvad, takistades verevoolu südamesse ja teistesse organitesse. See võib suurendada südameinfarkti ja insuldi riski.

Ateroskleroos tekib siis, kui LDL-kolesterool koguneb arterite seintele ja moodustab naastud, mis võivad põhjustada arterite kitsenemist ja ummistumist. Kui veresooned ummistuvad, võib see viia südameataki, insuldi või teiste südame-veresoonkonna haiguste tekkeni.

Kolesterooli taseme kontrolli all hoidmiseks on oluline jälgida oma toitumist, vältides küllastunud rasvade rikkaid toite ja süües rohkem tervislikke rasvu nagu oliiviõli ja kalaõli. Samuti on oluline regulaarselt liikuda, suitsetamisest loobuda ja hoida normaalset kehakaalu. Mõnel juhul võib arst soovitada kolesterooli taset alandavat ravi, nagu ravimeid või dieeti, eriti kui on olemas südame-veresoonkonna haiguste riskifaktoreid.

(kasutatud materjal: https://kolesterool.ee/)

Oled üle 70a vana

Ülekaal

Suitsetad või oled eelnevalt suitsetanud

Vererõhk kõrge (ravid hüpertensiooni)

Diabeet (suhkruhaigus)

Siin saad vaadata ja arvutada oma südamehaiguste riski: https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/

Kas oleksite huvitatud edaspidisest informatsioonist kolesterooliravimi kliiniliste uuringute kohta ja selles osalemise võimalustest? Kui olete huvitatud, siis saad registreerida siin. Teiega võetakse ühendust, kui on algamas uus uuring.

Hetkel on kaasamiseks avatud Novartis Victorion Prevent kolesterooli uuring. Täpsemat infot saad siit

Osale uuringus

Täname, et tunnete huvi Mis on kolesterool? uuringu vastu!

Kontrollige oma kirjakasti, kas kinnitav meil jõudis teieni.

favicon

Veebileht kasutab küpsiseid, et muuta teie kasutuskogemus veelgi paremaks. Loe lähemalt

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja NORDEST MEDICAL CENTER (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda kliiniku poole aadressil info@nordestmedical.eu.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.pärnakliinik.ee kaudu .