Kutsume mehi ja naisi, kellel on mõõdukas või raske krooniline naastuline psoriaas, osalema rahvusvahelises kliinilises ravimiuuringus.
Oodatud on mehed ja naised vanuses 18-75 aastat (mõlemad kaasa arvatud).

HUVI KORRAL JA TÄPSEMA INFO SAAMISEKS PALUME PÖÖRDUDA: UURINGUKESKUS AADRESS
E-POST: info@nordestmedical.eu
TELEFON: 680 2000
OLEME AVATUD: 08:00-16-00

Uuringu pikkuseks on umbes 58 nädalat, sealhulgas skriiningperiood (6 nädalat). Uuritavad ravimid, uuringuga seotud protseduurid ja arstivisiidid on osalejale tasuta.
Uuring on kooskõlastatud Ravimiuuringute eetikakomitee ja Ravimiametiga. Sotsiaalministri poolt 17.02.2005 vastu võetud määrus nr 23, „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et tegemist on teadusliku uuringuga ning sellega võib kaasneda oht osaleja tervisele.