Osteoporoos

3. faasi randomiseeritud topelt-pime aktiivse kontrollgrupiga kliiniline uuring hindamaks CT-P41 efektiivsust, farmakokineetikat, farmakodünaamikat ja ohutust võrreldes registreeritud ravimiga Prolia postmenopausaalsetel osteoporoosiga naistel.