Osteoporoos

3. faasi randomiseeritud topelt-pime aktiivse kontrollgrupiga kliiniline uuring hindamaks CT-P41 efektiivsust, farmakokineetikat, farmakodünaamikat ja ohutust võrreldes registreeritud ravimiga Prolia postmenopausaalsetel osteoporoosiga naistel.

Gripivaktsiin

3. faasi randomiseeritud topelt-pime mitmekeskuseline kliiniline uuring hindamaks MF59 adjuvandiga neljavalentse inaktiveeritud gripivaktsiini ohutust ja immunogeensust võrreldes registreeritud neljavalentse gripivaktsiiniga 50-64 aastastel täiskasvanutel.